Kam taikomos specialios sąlygos

  •  Didelio kiekio pirkimus vykdančioms įmonėms
  • Ilgalaikias bendradarbiavimo sutartis pasirašančioms įmonėms
  • Vyriausybinėms organizacijoms
  • Pervežimo paslaugas teikiančioms įmonėms
  • Vairuotojų ruošimo paslaugas tekiančioms įmonėms