TEISINIAI DALYKAI

Užsisakyti

TEISINIAI DALYKAI

SVETAINĖS NUOSTATAI

Prisijungdami prie Lexus svetainės ir ja naudodamiesi, Jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiais nuostatais be jokių apribojimų ir išlygų. Todėl Jūsų prieiga prie Lexus svetainės yra saistoma šių nuostatų ir visų galiojančių įstatymų.

Copyright © Mototoja

TURINYS

Lexus svetainėje pateikta informacija apie Lexus produktus ir reklamines kampanijas. Šioje svetainėje aprašyti Lexus produktai skirti parduoti tik Europoje, o čia aprašytos reklaminės kampanijos galioja tik nurodytose šalyse, kuriose jos vykdomos.

Visa šioje svetainėje pateikta informacija yra tik informacinio pobūdžio. Ši svetainė ir joje pateikta informacija negali prilygti informacijai, gautai iš įgaliotosios Lexus atstovybės ir remonto centro.

Čia skelbiama kiek įmanoma išsamesnė informacija. Tačiau TME pasilieka teisę be įspėjimo bet kuriuo metu keisti informaciją apie modelius, įrangą, specifikacijas ir prekių pardavimą.

LEXUS PRODUKTŲ KAINOS

Šioje Lexus svetainėje pateikiamos ar per ją skelbiamos kainos yra tik informacinio pobūdžio. Ši informacija nelaikytina pasiūlymu siekiant parduoti Lexus produktus. Svetainėje nurodytos rekomenduojamos mažmeninės kainos. Faktinės įgaliotųjų Lexus atstovybių pateikiamos kainos gali skirtis. Bet kokio Lexus produkto pirkimą reglamentuoja individualios pardavimo sutarties sąlygos.

DEGALŲ SĄNAUDOS IR IŠSKIRIAMO ANGLIES DVIDEGINIO KIEKIS

Šioje svetainėje nurodytos degalų sąnaudos ir anglies dvideginio kiekis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant bazinį serijinį automobilį, laikantis 80/1268/EEB direktyvos, įskaitant jos pataisas, reikalavimų. Norėdami gauti daugiau informacijos apie bazinį serijinį automobilį arba jį įsigyti, susisiekite su vietine Lexus atstovybe. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir išskiriamo anglies dvideginio reikšmės gali skirtis nuo išmatuotųjų. Automobilio degalų sąnaudas ir anglies dvideginio kiekį lemia vairavimo stilius ir kt. veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, montuojama įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan).

NAUDOJIMASIS SLAPUKŲ TECHNOLOGIJA

Slapukų technologiją TME naudoja siekdama nustatyti Lexus svetainės lankytojų prisijungimo informaciją, fiksuoti jų aktyvumą, taip pat įvertinti bei patobulinti Lexus svetainę, kad ji veiktų dar efektyviau. TME neregistruoja informacijos apie atskirus lankytojus naudojantis šia technologija, todėl informacija nebus naudojama ir saugoma. Prašome įsidėmėti, jog Jūs galite nustatyti savo naršyklę taip, kad ji nepalaikytų slapukų ar įspėtų Jus apie jų siuntimą. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą ieškokite mūsų puslapyje apie slapukus.

ASMENINIAI DUOMENYS AR VARTOTOJŲ ĮRAŠYTA INFORMACIJA

Visi Jūsų asmeniniai duomenys, pateikti TME Lexus svetainėje, bus naudojami tik TME teikiamų paslaugų kokybei gerinti. TME visomis išgalėmis stengiasi, kad būtų užtikrintas saugus asmeninių duomenų rinkimas, perdavimas ir saugojimas, atsižvelgiant į šių duomenų pobūdį. TME nenaudos Jūsų asmeninių duomenų jokiems nepageidaujamiems pranešimams ar informacijai siųsti. TME neteiks ir neparduos šių duomenų jokioms trečiosioms šalims be Jūsų sutikimo.

TME nėra įsipareigojusi stebėti ir/arba peržiūrėti jokių Lexus svetainėje vartotojų įrašytų duomenų ir prisiimti atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su šiais vartotojų įrašais, tačiau TME pasilieka teisę kartais patikrinti tokią vartotojų įrašytą informaciją ir pašalinti ją iš svetainės be jokios paaiškinamos priežasties.

INFORMACIJA APIE AUTORYSTĖS TEISES

Visa šioje svetainėje pateikta informacija saugoma autorystės teisės. Šioje svetainėje esančią informaciją, tekstus, vaizdus ir grafiką galima naudoti tik savo asmeninėms, nekomercinėms reikmėms. Taip pat negalima visos ar dalies informacijos, tekstų, vaizdų ir grafikos dauginti, modifikuoti, perduoti, licencijuoti ar publikuoti jokiems tikslams negavus raštiško TME sutikimo.

PREKĖS ŽENKLAI

Visi šioje svetainėje nurodyti prekės ženklai, logotipai ir paslaugų ženklai yra Japonijos Toyota Motor Corporation, TME arba trečiųjų šalių nuosavybė. Jūs negalite jų jokiu būdu naudoti, parsisiųsti, kopijuoti ar platinti be raštiško Toyota Motor Corporation, TME arba trečiųjų šalių leidimo, priklausomai nuo konkrečios situacijos.

HIPERNUORODOS

Lexus svetainėje gali būti hipernuorodų į kitas interneto svetaines, kurios yra visiškai nepriklausomos nuo šios svetainės. TME neteigia ir negarantuoja, kad kurioje nors hipernuorodoje ar kitoje interneto svetainėje esanti informacija yra tiksli, išsami ir autentiška. Prisijungdami prie bet kokios kitos interneto svetainės, susietos su Lexus svetaine, riziką prisiimate patys.

NETEIKIAMA GARANTIJA DĖL INFORMACIJOS TIKSLUMO

Nors TME deda visas pastangas, kad užtikrintų, jog visa informacija šioje svetainėje būtų teisinga, visapusiškas tikslumas negali būti garantuotas. Todėl TME neprisiima jokios atsakomybės už šioje svetainėje pateikiamos bet kokios informacijos tikslumą, išsamumą ar patikimumą. Ši svetainė ir visa joje esanti informacija bei medžiaga pateikiama be jokios išreikštos ar numanomos garantijos.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

TME atsisako prisiimti bet kokią atsakomybę už bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, logiškai išplaukiančius ar faktinius individualius nuostolius, atsiradusius dėl bet kokio Jūsų prisijungimo prie Lexus svetainės ar naudojimosi ja, įskaitant (bet neapsiribojant) visus nuostolius ar žalą dėl virusų, pažeidusių Jūsų kompiuterio įrangą, ar Jūsų pasitikėjimo informaciją, įgytą per Lexus svetainę.

NUOSTATŲ ATNAUJINIMAS

TME pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti šiuos nuostatus iškilus būtinybei dėl verslo reikmių. Todėl raginame Jus apsilankyti šioje svetainėje ir periodiškai peržiūrėti nuostatus.

Į viršų

Mūsų e-privatumo politika
Siekdami suteikti kokybiškesnes paslaugas, savo svetainėje naudojame slapukus.  Jei esate tuo patenkinti ir toliau įprastai naudokite puslapį.
Daugiau informacijos